VAZBA


Jistě jste již sami zjistili, že kvalita některých vazeb není na patřičné úrovni. Setkáváte se s odstávajícími a pokroucenými deskami, s rozpadající se lepenou vazbou a jinými nedostatky, které devalvují předcházejí úsilí v prepressu a pressu. Můžeme Vás ubezpečit, že kvalita našich vazeb, díky novým materiálům a díky dodržování technologických postupů, je na vysoké úrovni. Veškeré vazby provádíme strojně.

Vazba kalendářů - tzv.spirálová, kroužková. Maximální délka vazby 60cm. Základní barva spirály černá /bílá.

Vazba lepená V2 - možno zvolit podle požadavků lepení za studena nebo tepla. Tato volba má vliv na otevíratelnost publikace.

Vazba sešitová V1 - klasická, nejběžnější sešitová vazba. U malého počtu stran doporučujeme zvolit vazbu lepenou.

Vazba sešitová lepená V1 - nově je v Tercii Praha zavedena výroba lepené vazby u tiskovin s malých rozsahem stran a nahrazuje vazbu šitou drátem.

Vazba šitá drátem se shora bloku V3 - vhodná pro velmi namáhané vazby.

Vazba šitá V4 - kooperace - vhodná pro velmi namáhané vazby např. notové publikace.

Vazba tuhá šitá V8 - kooperace-klasická publikační vazba.