PODKLADY PRO PREPRESS


  • rukopis - formát A4
  • digitální data - vždy doplnit papírovým dokladem s označením na nosiči
  • obrazové podklady - dělit na čb a barevné, dále pak na pérové a půltónové
  • scan - v našem studiu budou zpracovány buď na plochém scaneru Power Look 2000 nebo bubnovém scaneru Crosfield MagnaScan 636.
  • zlom stran - integraci textu a obrazu provádíme podle makety zákazníka nebo podle předem odsouhlaseného, našeho grafického řešení, za podmínek domluvených při zadání zakázky do tiskárny
  • digitalizace loga - provádíme ve formátech EPS, AI, CDR. Digitalizaci loga je možné provádět i z papírových kopií, doplněných o barevné řešení loga
  • korektury - po provedení domácí korektury /DK/ Vám pošleme, buď faxem nebo pomocí PDF souboru, tiskovinu k provedení autorské korektury /AK/
  • osvit - zhotovení osvitu je jak technicky, tak finančně rozděleno na dvě řešení využívající techniku, která je v tiskárně Tercie Praha k dispozici