PRESS - DIGITÁLNÍ PRODUKČNÍ TISK


Jako uživatelé ofsetové a digitální tiskové technologie můžeme zcela seriozně hodnotit výhody a nevýhody obou technologií. Je nutno si uvědomit, že obě technologie nestojí proti sobě s cílem odstranit jedna druhou. Je pouze na nás a na Vás jak správně zhodnotíme a využijeme výhod a naopak potlačíme nevýhody ofsetové či digitální technologie.

Digitální produkční tisk byl zařazen do portfolia Tercie Praha v roce 1999. Požadavky na vybíranou technologii byly rentabilita, rychlost a kvalita. Rozhodnutí padlo pro digitální tiskový stroj Xeikon CP 50D, o šíři tiskového archu 50cm, který je dosud jediným v ČR.

Instalace tohoto stroje rozšířila naši nabídku služeb,
a to v těchto základních okruzích.

  1. Print on Demand
  2. Personalizované a individuální tiskoviny
  3. Atypické formáty
  4. Možnost kombinace ofsetové a digitální technologie tisku
  5. Sprint tisku podrobnosti viz. Aktuální nabídka


Print on Demand


Je pojem, který digitální produkční tisk zná a můžeme jej vysvětlit jako tisk podle skutečné potřeby. Máme tím na mysli ekonomickou výrobu přesného počtu tiskovin, ať se jedná o navštívenku, prospekt či publikaci. Dnes může přímý digitální produkční tisk nabídnout cilené dodávky tiskovin v čase i množství bez změny ceny a kvality. To v důsledku znamená snížení podnikatelského rizika, zvýšení prodeje a snížení nákladů na skladování.

Jak zvyšovat kvalitu a možnosti v digi tisku


Doporučujeme všem uživatelům digitálního tisku, aby níže uvedené připomínky brali v potaz při tvorbě svých tiskovin. Respektováním těchto pravidel nikterak nesníží kvalitu tiskoviny, ba naopak umožní plně využít možností nové technologie.

1. Stupně šedi
- vždy míchat ze CMYKu.

2. Negativní písmo v plné ploše
- je třeba naplnit 7% barvy plochy, aby se odstranilo stínování.

3. Plné plochy
- složené ze CMYKu je třeba lomit

nebo doporučujeme plochu naplnit strukturou.

4. Obálky tiskovin
- požadujte povrchové zušlechtění laminem, které zamezí praskání papíru v lomu.

 

Personalizované a individualizované tiskoviny


Význam těchto tiskovin stále stoupá, jejich grafická a obsahová úroveň rozhoduje o úspěchu či prohře mnohých marketingových akcí. Marketingové studie dokládají, že tiskoviny v duchu marketingu 1:1 mají daleko vyšší dopad na potenciálního zákazníka než celoplošný "rozsev" tiskovin.
Díky pokročilé technologii padla veškerá omezení pro tvůrce personalizovaných a individualizovaných tiskovin. Sortiment tiskovin sahá od jednoduchých letáku až ke složitým katalogům, kalendářům, diářům a návodům k obsluze v několika jazykových mutacích, s obsahovým vybavením podle individuálního přání zákazníka.

Tercie Praha dokáže provádět tisk, kdy na jedné straně tiskoviny o formátu 210x105mm je 18 změn v jakékoliv podobě.

Plakáty
Víte, kolik plnobarevných plakátu B2 Vám vytiskneme za cenu osvitu filmu, kterou zaplatíte u konkurence? Přesně 55ks! Při tisku plakátů v Tercii Praha filmy nepotřebujete!

Atypické formáty plakátů
Nabídkou tisku atypických formátů vycházíme maximálně vstříc výtvarníkům a grafikům, kteří chtějí překročit "svazující" formáty klasických tiskových strojů. Tercie Praha tiskne formát až do délky 12metrů! Cena individuální

Velkoplošný tisk
Billboard Výstavní stánky Prezentační tabule
Toto je další segment tisku, kam svými službami Tercie Praha zasahuje. Výstavní stánek, prezentační tabule a jiné tiskoviny v rozličných formátech. 1m2/od 190 Kč podle pokrytí

Tiskoviny zhotovené kombinací ofsetové a digitální technologie
Tercie Praha se snaží vyjít svým zákazníkum maximálně vstříc. Víme, jak bez zbytečného plýtvání finančními prostředky zhotovit pomocí kombinace digitální a ofsetové technologie i ze zdánlivě nezáživného zadání, atraktivní a poutavou tiskovinu.
Cena individuální