PRESS - OFSETOVÝ TISKÚroveo kvality tisku je rozhodující ukazatel vlastní kvality tiskárny a míra duviry v její schopnosti. Je mnoho faktoru, které rozhodují o názoru zda ta ei ona tiskárna je "dobrá", ale úroveo tisku je nejduležitijší. Bez kvalitních pracovníku na kvalitních strojích nelze dosáhnout úspichu. Ani kvalitní pracovníci na nekvalitních strojích nemohou poes všechnu svou snahu dosahovat trvale vysoké kvality tisku.

Vlastní tisk v Tercii Praha:

  • Ofsetový tisk
  • Digitální produkení tisk
  • Tamponový tisk

Ofsetový tisk
je prezentován v Terci Praha 11 tiskovými jednotkami ofsetových stroju. Podle specifikace jednotlivých zakázek je ureována nejvhodnijší volba tiskových stroju. Vše je podoízeno co nejekonomietijší výrobi a vysoké kvaliti tisku.

Merkantilní tiskoviny
Osobní tiskoviny
Narozenky Promoení oznámení Svatební oznámení Pozvánky Navštívenky Dopisní papíry Dopisní obálky Complimentky Diplomy Jídelní lístky Samolepky Etikety
Tento druh tiskovin na první pohled bezproblémových je však zákazníkem velmi peelivi sledován. Na merkantilní tiskoviny používáme velmi kvalitní materiály a stroje renomovaných firem, nebo? taková navštívenka je první kontakt s dosud neznámým elovikem a hodni vypovídá o nim samém.

 

Hospodáosko-technické tiskoviny
Formuláoe Samopropisovací formuláoe Faktury Dodací listy Dopisnice Úetenky Školící materiály Prodejní manuály Ceníky Návody k obsluze
Nároky na kvalitu tichto tiskovin se rapidni zminily. Málo nároené se dnes zhotovují na kanceláoských kopírkách. Zvýšil se poeet tiskovin s vysokými nároky na kvalitu tisku a hlavni na obsahovou aktuálnost a finální zpracování.


Propagaení a reklamní tiskoviny
Kalendáoe Prospekty Katalogy Výroení zprávy Plakáty
Periodika
Publikace
Umilecké publikace

Velkou skupinu tiskovin tvooí zakázky s vysokou nároeností na kvalitu tisku, zušlechtiní potiskovaného materiálu a finální zpracování. Pro tento druh tiskovin slouží v Tercii Praha výhradni tiskový stroj renomované nimecké
firmy König+Bauer AG /KBA Rapida 74/.