Grafické řešení tiskoviny
Rukopis
Chemicko-matematická sazba
Latinka a azbuka
Digitální data
Obrazové předlohy
Scan Zlom stran
Digitalizace loga
Korektury
Osvit
Nátisk
Archivace dat
Vrácení podkladu
Používané systémy
Nosiče externích souborů
ISDN
Tiskové ovladače Xeikon
Personalizace a individualizace
nutné parametry podkladu pro tento tisk

Ofsetový tisk
Merkantilní tiskoviny
Osobní tiskoviny
Narozenky
Promoční oznámení
Svatební oznámení
Pozvánky
Navštívenky
Dopisní papíry / obálky
Complimentky
Diplomy
Jídelní lístky
Samolepky
Etikety
Hospodářsko-technické tiskoviny
Formuláře
Samopropisovací formuláře
Faktury
Dodací listy
Dopisnice
Účtenky
Školící materiály
Prodejní manuály
Ceníky
Návody k obsluze
Propagační a reklamní tiskoviny
Kalendáře
Prospekty
Katalogy
Výroční zprávy
Plakáty
Periodika
Publikace, leporela
Umělecké publikace
Digitální produkční tisk
Print on Demand
Personalizované
a individuální tiskoviny
Atypické formáty, plakáty
Ceník
Kombinace ofsetové a digitální technologie
Tamponový tiskBigování
Výroba obalu
Kašírování
Kompletace
Laminace
Lepení
Mailing, štítkování, obálkování
Tavení do fólie
Perforování
Výsek a raznice
Ořezání papíru
Skládání
Snášení
Vrtání
Stojany na letáky
Vazba

Ražba
Zlacení
Slepotisk
ČíslováníLogistika tiskovin
Sprint tisk